България, Пловдив 4000, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Обадете се сега+359886270795

 
Ние сме фирма с история и традиция в управлението
През 1990 г. инж. Георги Атанасов Хорев и инж. Румен Георгиев Хорев създават КФ “МИКС-РХ” с предмет на дейност проектиране, строителство, обзавеждане и оборудване на комплексни обекти. Дружеството е регистрирано с Решение № 5556 на Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 4684

управление

УПРАВЛЕНИЕ

инж. Георги Хорев

ДИРЕКТОР
(1990 – 2008)

 

 

инж. Румен Хорев

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
(1990- ДО ДНЕС)

Кои сме ние

История на фирмата

0
КФ “МИКС-РХ”
е преструктурирано в “МИКС-РХ” ООД
0
КОНСУЛТ МИКСИНЖЕНЕРИНГ” ООД
0
“МИКС-РХ” ООД

1999 год.
“МИКС-РХ” ООД печели конкурс за консултант и инвеститорски контрол на Световната банка в Южна България. По силата на лиценз СК-26 от 31.08.1999 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от 01.09.1999 г. фирмата получава право да упражнява строителен надзор в проектирането и строителството във всички направления. Постепенно акцентът в дейността на “МИКС-РХ” ООД се измества към предоставяне на инженер-консултантски услуги в проектирането и строителството съобразно принципите на Международната федерация на инженер-консултантите (ФИДИК), адаптирани към изискванията на Световната банка. Първият обект в това направление е “Реконструкция и разширение на “Новотел Пловдив”

2000 год.
Учредяване на фирма “КОНСУЛТ МИКСИНЖЕНЕРИНГ” ООД Основен предмет на дейност на новоучредената фирма е проектирането на вилни селища, производствени предприятия, инженерна инфраструктура, жилищни и бизнес сгради

 2004 год.
“МИКС-РХ” ООД се преименува в “МИКС КОНСУЛТ” ООД С Решение № 3982 на Пловдивски окръжен съд, лицензът на фирмата се подновява (№ЛК-000144/20.09.2004 г.) и тя става член на Българската асоциация на архитектите и инженер-консултантите (БААИК), на Българската строителна камара (БСК) и на Българската асоциация по водите (БАВ).

Нова визия на фирмата
В отговор на промените, които настъпват в икономическата сфера, все по-нарастващата нужда на инвеститорите от цялостно планиране, координиране и контрол на всички фази и етапи на инвестиционния процес – проучване и проектиране, бюджетиране, строителство, въвеждане на обекта в експлоатация и крайна финансова реализация на проекта – и откриващата се нова пазарна ниша в областта на строителството, фирмата се преструктурира и преобразува в акционерно дружество “МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП” АД с Решение №9604 по фирмено дело №4827/2007 г. на Пловдивски окръжен съд и се насочва и специализира в УПРАВЛЕНИЕ НА ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ чрез предоставяне на инженер – консултантски услуги, съобразно принципите на ФИДИК.”

Таблица*
0
МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ ООД
ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
0
МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ СОФИЯ ООД
ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
0
МИКС ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ООД,
БИЗНЕС ПЛАНОВЕ, ПЛАНИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ФИНАНСИТЕ
0
МИКС ДИЗАЙН ООД
ПРОЕКТИРАНЕ

Управление на фирмата днес

Дружеството се представлява от изпълнителния му директор инж. Румен Георгиев Хорев, който през 2006 г. успешно преминава курс на обучение по Управление на строителни обекти по договорните условия на ФИДИК (Червената книга). Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти (архитекти, инженери и икономисти), притежаващи нужния ценз и техническа правоспособност.

Информация за контакт

Свържете се с нас

Адрес: България, Пловдив 4000, ул. Капитан Райчо 56, ТЦ Гранд, ет.5, офис 6;
Телефон:+359 (32) 27 50 30
Email: mix.group@mail.bg.

Адрес: България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Телефон: +359886270795
Email:mix.group@mail.bg

© 2017 Всички права са запазени. "МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП" АД