България, Пловдив 4000, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Обадете се сега+359886270795
Дружеството е желан и търсен партньор за съвместна работа както от частни инвеститори, така и от държавни и общински институции. На него се довериха:
– Мобилтел ЕАД
http://www.mtel.bg/
– Космо България Мобайл ЕАД (Глобул)
http://www.globul.bg/
– БТК Мобайл ЕООД (Вивател)
http://www.vivatel.bg/
– Новотел Пловдив АД
– Международен панаир – Пловдив ЕАД
http://www.fair.bg/
– Булбанк АД
http://www.bulbank.bg/ ; http://bulbank.bg/
– ОББ АД
http://www.ubb.bg/
– Деком ЕООД
http://www.dekom.bg/
– Филкаб АД
http://www.filkab.com/
– БК Хисар АД
http://www.hotelhissar.com/
– Петролна компания Микрон
– Сдружение на търговците АД
– НЕК ЕАД
http://www.nek.bg/
– Форд Мото Пфое
http://www.ford.bg/ ; http://www.motopfohe.bg/
– Векта ООД
– Хелиос Металург ООД
http://www.helios-metalurg.com/
– Стилмет АД
http://www.steelmet.bg/
– Ситигаз България ЕАД
http://www.citygas.bg/
– Социално инвестиционен фонд
http://www.sif.bg/
– Министерство на земеделието и горите
http://www.mzgar.government.bg/
– Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/
– Община Пловдив
http://www.plovdiv.bg/
– Община Лъки
http://www.lukybg.com/
– Община Карлово
http://www.karlovo.bg/
– Община Якоруда
http://yakoruda.gateway.bg/

и много други.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В своята работа нашите специалисти използват методи, прилагани в европейските държави, базиращи се на изискванията на Директивите на ЕС и принципите на договорните условия на ФИДИК, но адаптирани и хармонизирани с действащата в момента законова и нормативна база на Република България.
Благодарение на нашето активно участие и контрол по време на целия инвестиционен процес, могат да бъдат оптимизирани проектантските решения, да се постигне ритмичност на строителството, плановост на плащанията и бърза реакция в случай на извънредни обстоятелства.

Нашата помощ може да подпомогне Инвеститора с максимална точност да определя времетраенето и да планира средствата, които трябва да вложи в обекта по месеци, а прякото му участие в управлението на проекта може да се намали до правото на намеса, одобрение и вземане на главните стратегически решения.
След предварителни консултации със съответните специалисти от страна на Инвеститора за изясняване обема и спецификата на инвестиционните намерения, още в началото бихме могли да помогнем за изготвяне на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ (PROJECT ACTIVITY PLAN), съдържащ основните стъпки, които следва да бъдат предприети за постигане на крайната цел – успешната реализация на Проекта.

Основната цел, която може да се постигне е:

*Реализиране на пълния обем на инвестиционния проект при чувствително намаляване и оптимизиране на разходите в рамките на запланувания срок!

Адрес: България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Телефон: +359886270795
Email:mix.group@mail.bg

© 2017 Всички права са запазени. "МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП" АД