[:bg]
България, Пловдив 4000, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Обадете се сега+359886270795
[:en]
Bulgaria, Plovdiv 4000, 56 Kapitan Raycho St. GRAND Trade Centre, floor 4, office 6
CALL NOW+359886270795
[:]

vc_row]

[/vc_row]

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

За отчитане на извършените от нас ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ се представят следните документи:
Изготвяне и представяне на МЕСЕЧЕН ДОКЛАД, съдържащ информация за състоянието на Проекта към момента, изпълнението на Договорите, Графика и Бюджета, а в приложения към него и техния актуализиран вариант;
При възникване на проблеми и/или обстоятелства, застрашаващи нормалното изпълнение на сроковете по Графика или неочаквано увеличаване на сумите по Бюджета – изготвяне на ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ИЗВЪНРЕДНИ) ДОКЛАДИ с предложения за необходимите мерки, които трябва да се вземат за преодоляване на извънредните обстоятелства;
След приключване на всички Работи по Проекта и завършване на договорените с Инвеститора Услуги – изготвяне и представяне на ФИНАЛЕН ДОКЛАД за изпълнението на Проекта.

[:bg]

Адрес: България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6
Телефон: +359886270795
Email:mix.group@mail.bg

© 2017 Всички права са запазени. "МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП" АД

[:en]

Adress:Bulgaria, Plovdiv 4000,
56 Kapitan Raycho St.
GRAND Trade Centre, floor 4, office 6
Phone:+359886270795
Email: mix.group@mail.bg

© 2017 All rights reserved. "MIX CONSULTING GROUP " JSC

[:]