+359 884 59 96 59
office@mixgroupbg.com
GRAND Trade Center, fl.4, office 6, 56 Kap. Raycho St. 4000 Plovdiv, Bulgaria

Mix Consulting
Group JSC

Mix
Consulting
Group JSC

Mobile

+359 884 59 96 59

Email

office@mixgroupbg.com

or send us a
message

Address

GRAND Trade Center, fl.4, office 6
56 Kap. Raycho St.
4000 Plovdiv, Bulgaria

Edit Template

Mix
Consulting
Group JSC

Mobile

+359 884 59 96 59

Email

office@mixgroupbg.com

or send us a
message

Address

GRAND Trade Center, fl.4, office 6
56 Kap. Raycho St.
4000 Plovdiv, Bulgaria

Edit Template

Services

Европейски проекти за финансиране

Services

Консултиране и разработване на европейски проекти за безвъзмездно финансиране

Консултиране и разработване на Обществени поръчки, съгласно разписаните правила, изискванията и оценъчни критерии на съответните Оперативни Програми, изготвяне на бизнес предложения / проекти, изготвяне на финансови анализи, изготвяне на предложение за проект, търсене на източници за финансиране…

 • Предпроектно консултиране и информация по европейски програми и фондове;
 • Подготовка на цялата проектна документация за кандидатстване на фирми и общини;
 • Консултиране и разработване на форми и проекти за кандидатстване пред Оперативните Програми;
 • Управление и мониторинг на проекти по европейските фондове и програми;
 • Консултиране и разработване на Обществени Поръчки по ЗОП;
 • Консултиране и разработване на Обществени поръчки, съгласно разписаните правила, изискванията и оценъчни критерии на съответните Оперативни Програми;
 • Изготвяне на бизнес предложения / проекти;
 • Изготвяне на финансови анализи:
  – Изготвяне на прогнозни парични потоци;
  – Изготвяне на инвестиционен анализ;
  – Финансово и стратегическо планиране;
  – Изготвяне на проекто бюджет;
 • Изготвяне на предложение за проект;
 • Търсене на източници за финансиране;
 • Разработване на Стратегия за получаване на финансиране;

Mix Consulting Group JSC
Management of large
investment projects

© 2023 mixgroupbg.com

Contact us