Bulgaria, Plovdiv 4000, 56 Kapitan Raycho St.,GRAND Trade Centre, floor 4, office 6
CALL NOW+359886270795

ЕВРОПРОЕКТИ

a) Разработване на целия инвестиционен процес до усвояване на безвъзмездното финансиране;
b) Предпроектно консултиране и информация по европейски програми и фондове;
c) Подготовка на цялата проектна документация за кандидатстване на фирми и общини;
d) Консултиране и разработване на форми и проекти за кандидатстване пред Оперативните Програми;
e) Управление и мониторинг на проекти по европейските фондове и програми;
f) Консултиране и разработване на Обществени Поръчки по ЗОП;
g) Консултиране и разработване на Обществени поръчки, съгласно разписаните правила, изискванията и оценъчни критерии на съответните Оперативни Програми;
h) Изготвяне на бизнес предложения / проекти;
i) Изготвяне на финансови анализи:

– Изготвяне на прогнозни парични потоци;
– Изготвяне на инвестиционен анализ;
– Финансово и стратегическо планиране;
– Изготвяне на проекто бюджет;

j) Изготвяне на предложение за проект;
k) Търсене на източници за финансиране;
l) Разработване на Стратегия за получаване на финансиране;

Adress:Bulgaria, Plovdiv 4000,
56 Kapitan Raycho St.
GRAND Trade Centre, floor 4, office 6
Phone:+359886270795
Email: mix.group@mail.bg

© 2017 All rights reserved. "MIX CONSULTING GROUP " JSC