+359 884 59 96 59
office@mixgroupbg.com
гр.Пловдив, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6

Микс Консултинг
Груп АД

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Поверителност

За да се обработи Вашето запитване и изпълни Вашия проект, Вие предоставяте на mixgroupbg.com лични данни като: име, електронна поща и телефон за обратна връзка.

Достъп до Вашите данни имат само лица, които се нуждаят от тях за горните цели.
Ние няма да използваме личните Ви данни за маркетингови цели без Вашето изрично предварително съгласие.

Политика за ползване на личните данни

Предоставените от Вас лични данни (име, ел.поща, телефон за контакти) на mixgroupbg.com, включително и при изпращане на запитване през контактната форма на сайта обработваме при строго спазване на изискванията на законодателството в България.

За да се обработи и изпълни Вашето запитване и проект, Вие предоставяте на mixgroupbg.com лични данни като: име, електронна поща и телефон за обратна връзка като с това Вие изрично потвърждавате и приемате mixgroupbg.com да ги използва, в съответствие с правилата на законодателството и нормативната уредба в България. Предоставяме Вашите данни на компетентните власти или съда само по тяхно искане и в случаите, изисквани от съответните закони.

Услуги предоставяни от трети лица – подизпълнители

При поръчване на услуги, предоставяни от трети лица – Подизпълнители чрез mixgroupbg.com Вие изрично се съгласявате Вашите данни да бъдат препратени от mixgroupbg.com на трети лица само ако се нуждаят от тях, за да предоставят услугите, поискани от Вас.

Неверни и непълни данни

Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от Вас.

Защита на личните ви данни

Наша отговорност и задължение е да полагаме усилия, включително предприемане на разумни технически и охранителни действия за безопасното съхранение и защитата на Вашите лични данни от непозволен достъп, използване, подправяне или непозволено изтриване.

Достъп до Вашите данни имат само лица, които се нуждаят от тях за горните цели.
Ние няма да използваме личните Ви данни за маркетингови цели без Вашето изрично предварително съгласие.

Микс Консултинг Груп АД
Управление на големи
инвестиционни проекти

© 2023 mixgroupbg.com

За връзка с нас