-          "МИКС-РХ" ООД печели конкурс за консултант и инвеститорски контрол на Световната банка в Южна България. По силата на лиценз СК-26 от 31.08.1999 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от 01.09.1999 г. фирмата получава право да упражнява строителен надзор в проектирането и строителството във всички направления. Постепенно акцентът в дейността на "МИКС-РХ" ООД се измества към предоставяне на инженер-консултантски услуги в проектирането и строителството съобразно принципите на Международната федерация на инженер-консултантите (ФИДИК), адаптирани към изискванията на Световната банка. Първият обект в това направление е "Реконструкция и разширение на "Новотел Пловдив”

-          “Учредяване на фирма “КОНСУЛТ МИКСИНЖЕНЕРИНГ” ООД;

“Основен предмет на дейност на новоучредената фирма е проектирането на вилни селища, производствени предприятия, инженерна инфраструктура, жилищни и бизнес сгради;

-          “МИКС-РХ” ООД се преименува в “МИКС КОНСУЛТ” ООД;

“С Решение № 3982 на Пловдивски окръжен съд, лицензът на фирмата се подновява (№ЛК-000144/20.09.2004 г.) и тя става член на Българската асоциация на архитектите и инженер-консултантите (БААИК), на Българската строителна камара (БСК) и на Българската асоциация по водите (БАВ).”

1999 год.

-          "МИКС-РХ" ООД печели конкурс за консултант и инвеститорски контрол на Световната банка в Южна България. По силата на лиценз СК-26 от 31.08.1999 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от 01.09.1999 г. фирмата получава право да упражнява строителен надзор в проектирането и строителството във всички направления. Постепенно акцентът в дейността на "МИКС-РХ" ООД се измества към предоставяне на инженер-консултантски услуги в проектирането и строителството съобразно принципите на Международната федерация на инженер-консултантите (ФИДИК), адаптирани към изискванията на Световната банка. Първият обект в това направление е "Реконструкция и разширение на "Новотел Пловдив”

2000 год.

-          “Учредяване на фирма “КОНСУЛТ МИКСИНЖЕНЕРИНГ” ООД;

“Основен предмет на дейност на новоучредената фирма е проектирането на вилни селища, производствени предприятия, инженерна инфраструктура, жилищни и бизнес сгради;

 2004 год.

-          “МИКС-РХ” ООД се преименува в “МИКС КОНСУЛТ” ООД;

“С Решение № 3982 на Пловдивски окръжен съд, лицензът на фирмата се подновява (№ЛК-000144/20.09.2004 г.) и тя става член на Българската асоциация на архитектите и инженер-консултантите (БААИК), на Българската строителна камара (БСК) и на Българската асоциация по водите (БАВ).”