+359 884 59 96 59
office@mixgroupbg.com
гр.Пловдив, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6

Микс Консултинг
Груп АД

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Услуги

Консултантски услуги и строителен надзор по време на ПРОЕКТИРАНЕ

Услуги

Консултантски услуги и строителен надзор по време на ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвяне на ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на Инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и пълно съдействие на Възложителя пред заинтересованите експлоатационни дружества (ЕВН, ВиК и др.), специализирани контролни органи и общини за издаване на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ.

Оценката за съответствие  обхваща проверка за съответствие със:

  • Предвижданията на подробния устройствен план;
  • Правилата и нормативите за устройство на територията;
  • Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 на Закона за устройство на територията;
  • Взаимната съгласуваност между частите на проекта;
  • Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
  • Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива.

Микс Консултинг Груп АД
Управление на големи
инвестиционни проекти

© 2023 mixgroupbg.com

За връзка с нас