+359 884 59 96 59
office@mixgroupbg.com
гр.Пловдив, ул. “Капитан Райчо” 56, ТЦ “Гранд”, ет.4, офис 6

Микс Консултинг
Груп АД

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Микс
Консултинг
Груп АД

Mобилен

+359 884 59 96 59

Емейл:

office@mixgroupbg.com

или ни пишете в
контактната форма

Адрес

България, Пловдив 4000,
ул. “Капитан Райчо” 56,
ТЦ Гранд, ет.5, офис 6

Edit Template

Услуги

Инженер-консултантски услуги по време на проучването и проектирането

Услуги

Инженер-консултантски услуги по време на проучването и проектирането

Отдел ПРОЕКТИРАНЕ на нашата фирма разполага със специалисти от всички строителни профили – архитекти и инженери, с богат опит в проектирането.

Включването на тези специалисти като консултанти още по време на Проектирането би имало изключително благоприятно влияние за успешното реализиране на целия Инвестиционен проект.

Предмет и цел на услугите:

Предмет на ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ, които извършваме по време на Проектирането е:
• Управление, координация и комплексен контрол по време на целия процес на Проектирането, по всички части и на всички фази до одобряване на Проектната документация и издаване на всички Разрешения за строеж.

Целите, които може да бъдат постигнати  благодарение на нашето сътрудничество по време на проектирането, са:
• Изработване и одобряване на Проектна документация, която да гарантира реализирането на Проекта в заплануваните срокове и в рамките на одобрения от Инвеститора ПРЕДВАРИТЕЛЕН БЮДЖЕТ;
• Оптимизиране на проектните решения, намиране на варианти за снижаване себестойността на Обекта още на фаза Проектиране;
• Акцентиране върху възловите и характерни за Обекта моменти, касаещи оптималната му реализация;
• Контрол по спазване на междинните и крайния срок за проектиране, своевременно задвижване на административните и съгласувателните процедури.

Обхват на услугите:

Услугите, които нашите специалисти могат да извършват по време на Проектирането, са следните:
• Изготвяне на Договор за Проектиране;
• Изготвяне на ГРАФИК за проектиране, съгласуване и одобряване на Проектната документация, ако все още няма такъв, и провеждане на контрол по неговото изпълнение;
• Постоянен контрол на проектирането и своевременно оказване на помощ за решаване на всички проблеми, възникнали в процеса на проектирането;
• Оказване на помощ и специализирани консултации за оптимизиране на проектните решения с оглед снижаване на себестойността и съкращаване сроковете на строителството;
• Съгласуване на проектите между отделните специалности с цел свеждане до минимум на проблемите, които могат да възникнат по време на строителството, свързани с координацията и технологичната последователност на всички Строително-монтажни работи (СМР);
• Помощ и специализирани консултации по пълнотата на проектите и окомплектоване на проектната документация с цел безпроблемното й одобряване от оторизираните държавни и/или общински органи и експертните съвети на инфраструктурните експлоатационни дружества;
• Освен изброените по-горе Услуги можем да организираме оказване на помощ и специализирани консултации от привлечени външни водещи специалисти за решаване на строго специфични проблеми и задачи.

Микс Консултинг Груп АД
Управление на големи
инвестиционни проекти

© 2023 mixgroupbg.com

За връзка с нас