+359 884 59 96 59
office@mixgroupbg.com
GRAND Trade Center, fl.4, office 6, 56 Kap. Raycho St. 4000 Plovdiv, Bulgaria

Mix Consulting
Group JSC

Mix
Consulting
Group JSC

Mobile

+359 884 59 96 59

Email

office@mixgroupbg.com

or send us a
message

Address

GRAND Trade Center, fl.4, office 6
56 Kap. Raycho St.
4000 Plovdiv, Bulgaria

Edit Template

Mix
Consulting
Group JSC

Mobile

+359 884 59 96 59

Email

office@mixgroupbg.com

or send us a
message

Address

GRAND Trade Center, fl.4, office 6
56 Kap. Raycho St.
4000 Plovdiv, Bulgaria

Edit Template

Services

Design and construction supervision

Обхватът на УСЛУГИТЕ, които извършваме, е съгласно Част ТРЕТА, Глава ДЕВЕТА от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и включва етапа на проектиране и одобряване на инвестиционния проект за издаване на Разрешение за строеж и целия период на строителството:

Mix Consulting Group JSC
Management of large
investment projects

© 2023 mixgroupbg.com

Contact us